فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir سوالات و تستهاي طبقه‌بندي شده آزمون حسابداري مهارت مسئول حقوق و دستمزد كد استاندارد...
شابک : 978-600-5627-02-2موضوعات
حقوق و مزايا - حسابداري - برنامه‌هاي كامپيوتري
حقوق و مزايا - حسابداري - آزمونها و تمرينها
حقوق و مزايا - ايران - نظامهاي پرداخت - آزمونها و تمرينها

نویسنده
نويسنده : شهرام روزبهاني

ناشر
فراز انديش ‌سبز
كارآفرين
قیمت پشت جلد : 3,500 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

حسابداري عمومي پيشرفته: حسابداري شركتها (تضامني، هامي و تعاوني) براساس استاندارد مهارت...  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
حسابداري مالي - تكميلي درجه (3) براساس استاندارد مهارت حسابداري مالي كد استاندارد 1/ 1/ 2/ 96/ 10 - 1، حسابداري مالي تكميلي كد استاندارد ...  شهرام روزبهاني (نويسنده) . اميرعلي اصغري (ويراستار) .
حسابداري مالي - مقدماتي: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداري مالي كد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداري مالي مقدماتي كد 10/15/2/3-1 ...  شهرام روزبهاني (نويسنده) . اميررضا خواجه‌وند (نويسنده) . مهدي قرباني (نويسنده) . عليرضا قوامي‌بهفر (مصحح) .
انبارداري و كمك‌انبارداري (برنامه‌ريزي و مديريت انبارها) بر اساس استاندارد مهارت ...  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
حسابداري شركتها (تضامني، سهامي و تعاوني) قابل استفاده دانشجويان رشته‌هاي حسابداري مديريت و اقتصاد كارآموزان مراكز فني و حرفه‌اي  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
نمونه سئوالات طبقه‌بندي شده آزمونهاي حسابداري عمومي مقدماتي  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
نمونه سئوالات آزمونهاي حسابداري عمومي - تكميلي بانضمام نمونه پروژه‌هاي آزمون مهارت عملي  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
حسابداري صنعتي: براساس استاندارد مهارت حسابداري صنعتي مقدماتي: كد بين‌المللي 10/12/2/1 - 1 و حسابدار مالي درجه 1 ، 10/96/2/1/3 - 1 ...  شهرام روزبهاني (نويسنده) . اميرعلي اصغري (ويراستار) .
حسابداري حقوق و دستمزد به انضمام مجموعه تستهاي طبقه‌بندي شده و نمونه سوالات: كد استاندارد مهارت حسابداري حقوق و دستمزد 4/ 1/ 34/ 39 - 3  شهرام روزبهاني (نويسنده) .
سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :


www.payane.ir - حسابداري عمومي پيشرفته: حسابداري شركتها (تضامني، هامي و تعاوني) براساس استاندارد مهارت...

www.payane.ir - حسابداري مالي - تكميلي درجه (3) براساس استاندارد مهارت حسابداري مالي كد استاندارد 1/ 1/ 2/ 96/ 10 - 1، حسابداري مالي تكميلي كد استاندارد ...

www.payane.ir - حسابداري مالي - مقدماتي: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداري مالي كد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداري مالي مقدماتي كد 10/15/2/3-1 ...

www.payane.ir - انبارداري و كمك‌انبارداري (برنامه‌ريزي و مديريت انبارها) بر اساس استاندارد مهارت ...

www.payane.ir - حسابداري شركتها (تضامني، سهامي و تعاوني) قابل استفاده دانشجويان رشته‌هاي حسابداري مديريت و اقتصاد كارآموزان مراكز فني و حرفه‌اي

www.payane.ir - نمونه سئوالات طبقه‌بندي شده آزمونهاي حسابداري عمومي مقدماتي

www.payane.ir - نمونه سئوالات آزمونهاي حسابداري عمومي - تكميلي بانضمام نمونه پروژه‌هاي آزمون مهارت عملي

www.payane.ir - حسابداري صنعتي: براساس استاندارد مهارت حسابداري صنعتي مقدماتي: كد بين‌المللي 10/12/2/1 - 1 و حسابدار مالي درجه 1 ، 10/96/2/1/3 - 1 ...

www.payane.ir - حسابداري حقوق و دستمزد به انضمام مجموعه تستهاي طبقه‌بندي شده و نمونه سوالات: كد استاندارد مهارت حسابداري حقوق و دستمزد 4/ 1/ 34/ 39 - 3

x